Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Трипътен вентил CALIS-TS-E, 3D изпълнение - 1 7746 02

Трипътен вентил CALIS-TS-E, 3D изпълнение с максимално протичане, за еднотръбни системи

CALIS-TS-E-3-D е трипътен вентил 3D изпълнение - от дясно на отоплителното тяло, с максимално протичане, предназначен за еднотръбни системи в термостатен режим. Този вентил на Herz е плоско уплътнен, без холендри, с капачка.

Тръбните съединения се поръчват отделно.