Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Малък термостатен трипътен вентил - 1 7763 50-1,60-1-2,70,80

Малък термостатен трипътен вентил с байпас за смесване и разпределяне

Малък термостатен трипътен вентил с байпас за смесване и разпределяне.

Използва се като смесителен или разпределителен вентил за регулиране на отоплителни зони, устройства за последваща обработка на въздуха, вентилаторни конвектори и двутръбни системи с топлообменник.

Ход 3,7 mm, присъединителна резба M 30 x 1,5, четири външни резби, плоско уплътнени.

kvs стойности - 0,4, размер - 10 - 1 7763 50
kvs стойности - 0,63, размер - 10 - 1 7763 60
kvs стойности - 1,0, размер - 10 - 1 7763 70
kvs стойности - 1,6, размер - 10 - 1 7763 80
kvs стойности - 2,5, размер - 15 - 1 7763 51
kvs стойности - 4,0, размер - 15 - 1 7763 61
kvs стойности - 5,0, размер - 20 - 1 7763 62


При запитване, моля уточнете съответния номер на продукта!