Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Управление BioControl 3000 - Управление за котли BioControl 3000 - от Herz Energie

Управление BioControl 3000 Управление за котли BioControl 3000 - от Herz Energie

Управлението за HERZ BioMatic и HERZ BioFire!

С HERZ BioControl 3000 могат да се управляват, отоплителни кръгове, бойлер, буфер и соларна инсталация.

Herz-BioControl 3000: Концепция за управление оптимизирана чрез координиране на ппроцесите на топлоснабдяването.


Опростена структура на менюто
Комфортно обслужване

Централен процесор за управление на:

  • Горивния процес
  • Ламбда-управление
  • Буферен съд
  • Бойлер за топла вода за битови нужди
  • До макс. 6 отоплителни кръга (в зависимост от типа котел)
  • Възел за повишение температърата на връщащата линия.

 

Интегриране на допълнителен топлоизточник
Защита против замръзване
Функция отсъствие
С допълнителни модули може да се разширява обхвата на управлението