Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Рelletstar T-Control - Котли за отопление на едно- и двуфамилни къщи - 20, 30, 45, 60 kW

Рelletstar T-Control Котли за отопление на едно- и двуфамилни къщи - 20, 30, 45, 60 kW

Kотел Рelletstar T-Control e новия модел котел на пелети заместник на Рelletstar BioControl. Рelletstar се предлага в мощности - 10, 20, 30, 45 и 60 kW. Тези пелетни котли са предназначени предимно за отопление на еднофамилни и двуфамилни къщи. Горивото на Пелетстар е пелети. Котлите са напълно автоматизирани, включително и с автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците за оптимално горене и топлообмен.

Пелетните котли HERZ-Pelletstar притежават модерен красив дизайн и безспорна функционалност. Отличават се с икономичност и изключително лесно обслужване. Това е идеалното екологично и напълно автоматизирано съоръжение за отопление, работещо по системата ”Plug and Play” - само включваме и се топлим.

Котелът, изгарящ биомаса - дървесни пелети, ще ви очарова с възможности си!

Компактните размери и еднофазовото му електрозахранване (230 V) ще ви спестят неприятности още при проектирането и изпълнението на котелното. Трифазно захранване е необходимо само при някои от многото варианти на складово стопанство за работа на шнековете за зареждане с гориво.

Eто и някои от основните предимства на Pelletstar:

  • извънредно висок КПД (> 93%)
  • управление на цялата отоплителната система
  • оптимална технологична сигурност
  • свобода и гъвкавост при разполагавето му в котелното, благодарение на малките габарити и различни системи за зареждане с гориво
  • Освен компактния вариант - с бункер за ръчно пълнене, съществуват многобройни варианти на системи за подаване на гориво от склад. Захранването на котела с пелети се осъществява посредством система от транспортни шнекове, пневматичен транспорт или комбинация от двата типа - шнек + пневматика.

 Изтегли брошурата на котел pelletstar