Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

pelletstar CONDENSATION - Котли за отопление на едно- и двуфамилни къщи - 10-60 kW

pelletstar CONDENSATION Котли за отопление на едно- и двуфамилни къщи - 10-60 kW

Kотелът HERZ pelletstar CONDENSATION е първият котел на HERZ за пелети с кондензационна технология. Съдържащата се в димните газове водна пара се охлажда в топлообменика на котела до степен на преминаването и в течен кондензат. При това втечняване на водната пара се освобождава кондензна топлина, която се използва
за целите на отоплението. Чрез тази технология може да се постигне ефективност от над 106%. Тези пелетни котли са предназначени предимно за отопление на еднофамилни и двуфамилни къщи.

Котлите са напълно автоматизирани, включително и с автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците за оптимално горене и топлообмен.

Eто и някои от основните предимства на pelletstar CONDENSATION:

  • Над 106% коефициент на ефективност
  • За подово и радиаторно отопление
  • Компактни размери
  • Котелното тяло е изработено на 100% от неръждаема стомана