Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Термостатен регулиращ вентил TS-98-V - 1 7217 67

Термостатен регулиращ вентил TS-98-V прав, с измервателни клапани

Термостатен регулиращ вентил TS-98-V, прав с измервателни клапани G (външна резба) тяло от, устойчив на отделяне на цинк, месингс термостатна вкладка със стъпаловидна предварителна настройка TS 98 за хидравлично изравняване в инсталации с охладителни тавани и при Fan Coils.

Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладка.

Вентилната предварителна настройка става отвън стъпаловидно. Ключът за настройка 1 6819 98 се поръчва отделно. Тръбна връзка от двете страни на външна резба G 3/4 за присъединителни набори и пресфитинги. Присъединителните набори и пресфитингите се поръчват отделно.