Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Термостатен регулиращ вентил TS-99-FV - 1 7217 38

Термостатен регулиращ вентил TS-99-FV прав с змервателни клапани

Термостатен регулиращ вентил TS-99-FV, прав с змервателни клапани, Rp (вътрешна резба) тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг с термостатна вкладка със стъпаловидна предварителна настройка TS 99 FV за хидравлично изравняване в инсталации с охладителни тавани и при Fan Coils.

Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладка.

Вентилната предварителна настройка става отвън стъпаловидно. Ключът за настройка 1 6819 98 се поръчва отделно. Тръбна връзка от двете страни на вътрешна резба 1/2 за пресфитинги. Пресфитингите се поръчват отделно.