Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Адаптор – „високо“ изпълнение - 1 7711 26

Адаптор – „високо“ изпълнение за монтаж на вентили

Адаптор - "високо" изпълнение, за монтаж на вентили

  • с резба M 30 x 1,5.
  • размер на задвижката + 5 mm.
  • размер на затваряне NC 4,5 - 18,5 mm NO 8,5 - 22,5 mm