Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ Покривна капачка - 1 0110 21 и 1 0112 21

HERZ Покривна капачка за VUA-четирипътни вентили

HERZ Покривна капачка от пластмаса - бяла (RAL 9010)

за VUA 50 четирипътни вентили - 1 0110 21
за VUA 40 четирипътни вентили - 1 0112 21

При запитване, моля уточнете съответния номер на продукта!