Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ Покривна капачка хром - 1 0110 41 и 1 0112 41

HERZ Покривна капачка хром за VUA-четирипътни вентили

HERZ Покривна капачка от пластмаса - хромирана

за VUA 50 четирипътни вентили - 1 0110 41
за VUA 40 четирипътни вентили - 1 0112 41

При запитване, моля уточнете съответния номер на продукта!