Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Тапи и капи - 1 8525 63-4,74-5-6

Тапи и капи HERZ

размер - G 1¼ - 1 8525 63
размер - G 1½ - 1 8525 64
размер - G 2 - 1 8525 74
размер - G 2¼ - 1 8525 75
размер - G 2¾ - 1 8525 76

При запитване, моля уточнете съответния номер на продукта!