Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Скоби за тръба - 3 F110 11

Скоби за тръба HERZ

Скоба за 1 тръба, 90 mm.