Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Herz Трансформатор 230 V / 24 V - 1 7796 04

Herz Трансформатор 230 V / 24 V специален трансформатор с модулиращ изход

Трансформатор 230 V / 24 V

Специален трансформатор с модулиращ изход

  • напрежение на входа 230 V~, или 110 V~
  • напрежение на изхода 24 V~
  • допустима работна температура 0 °C до 50 °C
  • изходна мощност 60 VA
  • клас на защита IP 30