Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Design-Ръкохватка "H" HERZ - 1 9102 98

Design-Ръкохватка "H" HERZ за директен монтаж на вентилни вкладки

HERZ-Design-Ръкохватка "H" за директен монтаж на вентилни вкладки с присъединителна резба M 30 x 1,5, които не са оборудвани с термостатна глава.