Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ Стаен температурен регулатор - 1 8100 26

HERZ Стаен температурен регулатор набор за радиаторно и подово изпълнение

HERZ Стаен температурен регулатор - набор за радиаторно и подово изпълнение

  • за скрит монтаж
  • наборът се състои от кутия с капак - бял
  • RL-1 спирателен вентил
  • ограничител на изходната температура
  • TS-98-V – термостатен вентил
  • двоен разпределител
  • размер - G 3/4

Присъединителните набори и капа 1 8525 02 за проба на налягане се поръчват отделно.