Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ FLOORFIX - 1 8100 11

HERZ FLOORFIX регулиращ набор за подово отопление

HERZ FLOORFIX, регулиращ набор за подово отопление за скрит монтаж

За регулиране на стайната температура и за ограничаване температурата на носителя.

Регулиране в помещението посредством:
HERZ - с отдалечена настройка 9330 или HERZ - задвижка 7711
HERZ - присъединителен набор за тръбната връзка

В доставката е включена кутия за скрит монтаж и капак - Niro.