Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

COMPACTFLOOR Simple - 3 F532 34

COMPACTFLOOR Simple регулиращa помпена група за подово отопление

COMPACTFLOOR Simple Готов регулиращ  модул за подово отопление, присъединяване от долу, състоящ се от:

  • циркулационна помпа
  • трипътен смесителен вентил
  • механична термостатна глава с изнесен сензор
  • възвратна клапа
  • предпазен електротермостат
  • присъединителни елементи
  • спирателни вентили

За монтаж на разпределителния колектор. Присъединяване от долу.