Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Кондензен пелетен котел

Кондензен пелетен котел

Pelletstar CONDENSATION - първият пелетен котел на HERZ с кондезационна технология.

Водени от мотото : "По-висока ефективност - по-ниски емисии", специалистите от HERZ разработиха нов котел на пелети с кондензационна технология. Особеността на тази технология се състои в това, че отработените димни газове се охлаждат в топлообменниците допълнително, в резултат на което съдържащата се в тях водна пара кондензира и при този процес отделя допълнителна енергия. Тази енергия се добавя към топлинната енергия от горенето.

Благодарение на това може да се постигне коефициент на ефективност от над 106%.