Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ PROplan - 3D софтуер за проектиране

HERZ PROplan - 3D софтуер за проектиране

HERZ PROplan е 3D-софтуер за проектиране, с помощта на който проектирането на лъчисти или радиаторни отоплителни инсталации, включително изчислението на топлинните загуби на сградите, се улеснява многократно. Като допълнение могат да бъдат проектирани и инсталации за битова питейна вода.

HERZ PROplan съдържа модул за изчисление на топлинните товар на сградите. Термичните изчисления се осъществяват на база модел на конструкцията на сградата и съответствено със стандарта за топлинни загуби EN 12831. Изхождайки от резултатите от тези изчисления може да бъде предложена и съответно оптимизирана система за централно топлоснабдяване.
HERZ PROplan използва 2D-изгледи за опростяване на графичната работа. При все това ползвателя може да погледне целия проект в 3D-модел и да прави промени на база този изглед.

Бази данни, които се подържат от програмата:
• HERZ – системи за радиаторно отопление и охлаждане
• HERZ –Pipefix система тръби и фитинги
• HERZ – Quckfix система тръби и фитинги
• HERZ - вентили

Условия за ползване:

Програмата на съответния език може да бъде инсталирана от този линк:

https://herz-armaturen.at/download.php?seo_link=planungsprogramm&lng=eng

След инсталацията може да се използва 30 дни безплатно.
След изтичането на този тестов период е необходима активация с лицензионен ключ.
Заявката за лицензионен ключ става през самата програма, като се попълва съответната форма.

Първите 10 едногодишни лиценза се поемат от фирма HERZ, като условието е да са заявени до края на 2021 година.
След изтичането на едногодишния период ще се вземе решение дали да се подновят.

Регулярната цена за едногодищен лиценз ще бъде 150 EUR.

Един лиценз може да бъде активен само на едно работно място. Програмата може да се инсталира и активира и на друго работно място със същия ключ, ако преди това се деактивира на старото.