Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

1896–2007 – 111 години

Много крайъгълни камъни оформиха пътя на развитие на HERZ за изминалите 111 активни години – от фабрика за арматура с 12 работника в 10-ти общински район на Виена в края на миналия век, до интернационалния комплексен оферент с 1500 сътрудници в целия свят.

  • Проспект "Floоr fix"
  • HERZ за професионалното обучение
  • Една специална услуга за нашите клиенти – 5-годишната гаранция на HERZ
  • НОВО: Площно отопление и площно охлаждане от HERZ
  • Многофункционален сферичен кран на HERZ
  • HERZ в Тирол
  • HERZ Топлотех- х- ника ника в Испания
  • HERZ в България
  • 1896–2007 – 111 години HERZ Armaturen