Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

HERZ smart comfort

Намалете разходите за отопление с новата електронна система с радиосигнал на HERZ - smart confort

С термостатната глава 1 8251 01 на HERZ клиентите получават възможност за интилигентно регулиране на стайната температура, която може гъвкаво да се нагоди според индивидуалните им желания.

Така могат да се спестят до 27% от разходите за отопление, което води до много бързото възвръщане на инвестицията.

Функция:

Електронната термостатна глава регулира стайната температура по предварително зададена часова програма. За всеки ден от седмицата могат да бъдат зададени до 3 периода на комфортна и 4 на понижена стайна температура. В автоматичен режим зададената температура може по всяко време да бъде променена с помощта на колелото за настройка.

Може да се избира между три работни режима: автоматичен, ръчен и ваканция.

Системни компоненти:

1 8251 02  Прозоречен контакт

1 8251 03 Стаен радиотермостат

1 8251 05 Комутатционен модул LAN CUBE