Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Задвижка за трипътен смесителен вентил - 1 7712 63

Задвижка за трипътен смесителен вентил HERZ

HERZ Задвижка

  • корпус от две части от самогасяща се пластмаса, долна част черна и горна част червена
  • задвижката се укрепва върху смесителя с помощта само на един болт
  • включените в доставката болтове служат за осигуровка срещу превъртане/изкривяване
  • монтажното положение може да се избира на стъпки от по 90°. На 90° е ограничен ъгълът на завъртане
  • при остигане на крайно положение задвижката електрически изключва и остава без ток
  • управление с три-проводен кабел
  • сервомотор 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec