Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Задвижки за 3-пътни вентили - 1 7712 50 и 51

Задвижки за 3-пътни вентили задействаща сила 500 N

Задвижка с позиционен регулатор за 3-пътни вентили, 500 N

  • работа чрез регулатора за отопление с 3-точково регулиране
  • тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса
  • конзола от пластмаса и холендрова гайка от месинг за монтаж на вентила
  • освободена предавка за позициониране на вентила и ръчна настройка
  • монтаж вертикален до хоризонтален, но не и висящ

1 7712 50 - размер - 230 V
1 7712 51 - размер - 24 V
 

При запитване, моля уточнете съответния номер на продукта!