Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Задвижкa за 3-пътни вентили - 1 7712 10

Задвижкa за 3-пътни вентили задействаща сила 800 N

Задвижка с позиционен регулатор за 3-пътни вентили, 800 N

  • работа чрез регулатора за отопление с превключващ изход (3-точково регулиране)
  • черно тяло със стъпков мотор, електроника за настройка, LED-показание и предавка
  • прозрачна облицовка на тялото
  • самостоятелно гасящи се пластмасови части
  • тяло на предавката и монтажни скоби от цинкова отливка
  • електронно зависещо от мощността изключване, автоматично напасване към вентилния ход, кодиран превключвател за превключване на времето на работа
  • ръчна настройка отвън с изключване на мотора
  • възможен монтаж към вентила – от вертикален до хоризонтален, но не и висящ
  • размер - 24 V