Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Задвижка за двупътен регулиращ сферичен вентил - 1 7712 33

Задвижка за двупътен регулиращ сферичен вентил 230V

HERZ задвижка за двупътни вентили 2117

  • тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса, долна част - черна, горна - червена
  • за 2-точково или 3-точково регулиране
  • предавка с изключване за позициониране и ръчно задвижване
  • синхронен мотор с управляваща електроника и изключване
  • работно напрежение 230V,
  • въртящ момент 8 Nm
  • време за пълен ход 120 sec
  • IP 54
  • монтаж в изправено или хоризонтално положение, без висящо