Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Задвижка за двупътен регулиращ сферичен кран - 1 7712 60

Задвижка за двупътен регулиращ сферичен кран Herz

HERZ задвижка

  • тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса, долна част - черна, горна - червена
  • задвижката се укрепва върху крана с помощта само на един болт
  • включените в доставката болтове служат за осигуровка срещу превъртане/изкривяване
  • монтажното положение може да се избира на стъпки от по 90°
  • на 90° е ограничен ъгълът на завъртане
  • при достигане на крайно положение задвижката електрически изключва и остава без ток
  • настройката става чрез затварящ контакт
  • сервомотор 230 V, 2 Pkt., 10 Nm, 140 sec