Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Herz - 1 7712 61

Herz Задвижка за двупътен регулиращ сферичен кран

HERZ задвижка

  • тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса, долна част - черна, горна - червена
  • задвижката се укрепва върху крана с помощта само на един болт
  • включените в доставката болтове служат за осигуровка срещу превъртане/изкривяване
  • монтажното положение може да се избира на стъпки от по 90°
  • на 90° е ограничен ъгълът на завъртане
  • при достигане на крайно положение задвижката електрически изключва и остава без ток
  • управление с три-проводен кабел
  • сервомотор 230 V, 90°, 10 Nm, 140 sec