Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Регулиращ вентил AS-T-90 с външна резба - 1 7217 66

Регулиращ вентил AS-T-90 с външна резба права форма с измервателни клапани

Регулиращ вентил AS-T-90, права форма с измервателни клапани, G (външна резба)

Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, с горна част AS-T-90 с предварителна настройка, за хидравлично изравняване на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils.

Монтирани са 2 измервателни клапана 0284 до горната регулираща част.
Настройката на вентила става отвън. Ключът за настройка 1 6800 00 се поръчва отделно.
Тръбна връзка – от двете страни на външна резба G 3/4 за присъединителни набори и пресови фитинги. Присъединителните набори и пресовите фитинги се поръчват отделно.