Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Измервателен клапан - 1 0284 12

Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX щранг регулиращи вентили

Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX щранг регулиращи вентили, жълто изпълнение, червена капа (подаващ тръбопровод) за датчика за налягане, удължена форма за вентили с изолация до 40 mm.

размер - 1/4