Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Herz APPS за Андроид и AppleИнсталирайте безплатните приложения за Android и Apple - Herz APPS и улеснете своята работа! Чрез тях можете да направите по-лесен подбор на вентилите и да определите бързо предварителната им настройка.

128_badge_googlestore.png

HERZ TS CalculatorHerz TS Calculator

Приложението на HERZ TS Calculator предлага подбор на радиаторни вентили и калкулатор за определяне на предварителната им настройка.

Изборът на вентилите са базира на изчислителната kV-стойност.

След въвеждането на предварително изчислените - пад на налягане и дебит приложението, предлага списък от подходящи вентили и техните предварителни настройки.

 

Инструмент HERZ STRÖMAX-RHERZ STRÖMAX-R

HERZ STRÖMAX-R е инструмент за бърз подбор на баланс-вентили.

Въведете изходните данни от проекта и изберете бързо и лесно необходимия вентил.

Необходимите данни са: топлинна мощност, пад на налягане, температурна разлика, и процентно съдържание на гликол в системата.

Изчислението потребителя може да извърши както за един, така и за група от вентили едновременно.

 

 

Приложение HERZ PICVHerz PICV

Приложението HERZ PICV подпомага оптималния избор на автоматични дебиторегулиращи вентили в зависимост от характеристиките на потока и размера на вентила.

След въвеждане на входните данни, дебит и размер на вентила, се показва списък с вентили. Всички те отговарят като цяло на критериите, но оцветените в зелено са оптималните за дадения случай.

При натискане на даден вентил от списъка се появява страница с подробна информация за него.