Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Котли Herz - комфортно и удобно отопление с дърва

Котлите Herz могат да изгарят и цели дърва за комфортно и удобно отопление с цели дърва. Тези икономични котли имат високо КПД, стартират автоматично, работят без човешка намеса, а когато не е необходимо топлоподаване - се гасят автоматично. Котел FireStar e подходящ за отопление на еднофамилни къщи.

Котлите Herz за перфектно решение за отопление всякакъв тип обекти!