Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Регулираща арматура за водопровод Herz

Херц Арматура предлага качествената австрийска арматура за водопровод и отопление Herz. Водопроводната арматура включва регулиращи вентили, кранове, присъединителни елементи и набори, спирателна арматура и т.н.