Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Регулиращи вентили и задвижки - регулираща арматура

Херц предлага изключително качествените регулиращи вентили, двупътни и трипътни вентили, задвижки и друга регулираща арматура за отоплителни и климатични инсталации.