Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Трипътни вентили от Herz Armaturen

Трипътните вентили Herz са предназначени за използване при изграждане и ремонт на системите за отопление и климатизация.