Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Електронни регулатори Herz

Херц Арматура предлага електронните регулатори Herz, предназначени за фино регулиране на стайната температура в помещенията чрез радиовълни 868,3 MHz, включително - електронни термостатни глави, дистанционни управления за термостатните глави, безжичен контакт за отчитане отварянето на прозореца, дигитална радио-регулираща система със седмичен програматор, аналогова радио-регулираща система, радиотермостати и други компоненти за отоплителни и климатични системи и инсталации.