Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Термостатни вентили Herz Armaturen

Термостатните вентили Herz са част от радиаторната арматура, предназначени за климатични и отоплителни инсталации.