Арматура за отопление, климатизация, водопровод, Енергийни системи за отопление, Котли на биомаса

Четирипътни вентили Herz

Четирипътните вентили Herz са предназначени за използване при изграждане и ремонт на системите за отопление и климатизация.